۱۲۸دانلود با کیفیت ۱۲۸ (حجم 4 MB)
 
۳۲۰دانلود با کیفیت ۳۲۰ (حجم 6 MB)
 

 

متن آهنگ 

 

Muy bonita

Muy linda
Drink a little
Un par tequilas
More shots
Like it’s fifa
Yo loquito eya loquita
I don’t wanna to say too much
Muy beya
خوشگله خوشگله
And I don’t wanna wait too much
Muy beya
خوشگله خوشگله
I just wanna do it do it
I like the way you move it move it
She gonna make me lose it lose it
Everybody knows it
ESTA BONITA

 

Senorita
Where’v i seen ya
Overseas with
Out a visa
Mona lisa
I can see ya
Want to follow
You need a leader
I don’t wanna to say too much
Muy beya
خوشگله خوشگله
And I don’t wanna wait too much
Muy beya
خوشگله خوشگله
I just wanna do it do it
I like the way you move it move it
She gonna make me lose it lose it
Everybody knows it
ESTA BONITA

تکست : حسین تهی

ترجمه:

بسیار زیبا است

بسیار زیبا
نوشیدن کمی
یک زن و شوهر تکیلا
عکسهای بیشتر
مثل فیفا
من عاااااااااااااااام
من نمی خواهم بیش از حد بگویم
خیلی beya
خوشگله خوشگله
و من نمی خواهم بیش از حد صبر کنم
خیلی beya
خوشگله خوشگله
من فقط می خواهم این کار را انجام دهم
من دوست دارم که شما آن را حرکت دهید
او می خواهد من را از دست بدهد
همه آن را می دانند
این زیبایی


سنوریتا
من قبلا دیده ام
در خارج از کشور با
به ویزا
مونا لیزا
من میتونم ببینمت
می خواهم پیروی کنم
شما یک رهبر نیاز دارید
من نمی خواهم بیش از حد بگویم
خیلی beya
خوشگله خوشگله
و من نمی خواهم بیش از حد صبر کنم
خیلی beya
خوشگله خوشگله
من فقط می خواهم این کار را انجام دهم
من دوست دارم که شما آن را حرکت دهید
او می خواهد من را از دست بدهد
همه آن را می دانند
این زیبایی

 

 

۱ نفر
۰ نفر